Okrskové kolo Křičeň (8.5.2010)
Náměty a připomínky zasílejte na: SDHPrelovice@ic.cz