Dětský den (6.7. 2011)
Náměty a připomínky zasílejte na: SDHPrelovice@ic.cz