Trénink mladých hasičů před prázdninami (29.6. 2012)
Náměty a připomínky zasílejte na: SDHPrelovice@ic.cz