Výroční valná hromada (11.1.2013)
Náměty a připomínky zasílejte na: SDHPrelovice@ic.cz