Hasičský zásah - požár Přelovice čp. 3 (6.2.2010)
Náměty a připomínky zasílejte na: SDHPrelovice@ic.cz