Přidáno: 13.12.2015

Vánoční zpívání 2015


Přidáno: 25.11.2015

Filmová party 2015

Filmová party 2015

Přidáno: 10.9.2015

Loučení s létem 2015

Loučení s létem

Přidáno: 13.4.2015

Čarodějnice 2015

Čarodějnice

Přidáno: 5.1.2015

Výroční valná hromada

Valná hromada

    Zápisy

    10.1.2014 - Výroční valná hromada
                      Usnesení z val.hromady ke stazeni 
    27.2.2015 - Zápis z výb.schůze ke stazeni 
    28.3.2015 - Zápis z výb.schůze ke stazeni 

Sponzoři - děkujeme:

sponzor-obec Přelovice sponzor-Houdovi sponzor-Ing.Zima sponzor-Martin Pavelka sponzor-nadační fond Veolia
Náměty a připomínky zasílejte na: sdhprelovice@gmail.com